top of page

NABÍZÍME SLUŽBY

Konzultace a poradenství

 

Ekologické problémy jsou jen z malé časti způsobeny přírodními jevy. Za většinou problémů s narušením rovnováhy ekosystémů stoji člověk. Ať se jedná o problém s čistotou vody a jeji nedostakém  zabýváme se primárně hledáním příčiny nikoliv pouhým řešením následků. Nabízíme vám nejvyspělejší technologie, tým odborníků a know-how k vyřešení vašich problémů. Společně provedeme hloubkovou analýzu příčin a následků, vypracujeme návrh řešení a doporučíme nejvhodnější postupy. Ekologické problémy řešíme výhradně ekologickou cestou.

Servis naších technologií

 

I ty nejdokonalejší technologické systémy vyžaduji trvalou, méně či vice odbornou péči. Řada našich systému pracuje v automatickém režimu a některé z nich dokonce v systému samo regenerace. Správná údržba a dohled nad funkčnost zařízení je naši starosti a to buď našimi pracovníky nebo zaškolenou obsluhou provozovatele. Při montáži technologických celků vždy přesně definujeme systémy dohledu, záruky a postupy při vzniklých haváriích. Po celou dobu provozovaní naších technologií nabízíme poradenství v plném rozsahu od řešeni otázek technických až po technologické.

Realizace technologií

 

Široké portfolio technologií a vyspěle know how dává nám možnost poradit si s řadou ekologických problémů. Dodáváme technologie pro úpravu nebo výrobu o potřebných parametrech. Jsme připraveni dodat technologické unikátní zařízení pro zásobováni vodou obyvatelstva ve všech regionech celého světa. Máme technologické jednotky pro čištěni vody jak z chemických tak radioaktivních kontaminaci. Všechny naše instalace a jednotlivá zařízení můžeme realizovat „na klič”. Technologická řešeni splňuji nejpřísnější evropské normy. Zpracováváme odpadní vody a čistou vodu vracíme zpět do technologických procesů. Preferujeme takové technologie, které nám umožní z odpadních vod a vodpovrchových získat nové suroviny a produkty.

Licence

 

V rámci spolupráce existuje cela řada obchodních modelů. Konzultacemi a projektovou přípravou celý proces začíná a obvykle muže končit dodávkou technologického zařízeni „na klič“. Naše technologie jsou postaveny na vlastnictví celé řady patentových řešení. Jejich modifikace uvádíme do praxe v závislosti na přesných specifikacích potřeb našich zákazníků. Tato zkušenost nás vedla k tomu, že rozhodli jsme o zavedeni modelu terminovaného pronajmu licence s opci umožňující čerpáni z nového know how. V rámci licence zákaznicí mají nárok na bezplatné konzultace a poradenství a zvýhodněni při pořizování případných dalších technologických celků. 

bottom of page