Vzájemné propojení možností jednotlivých firem dalo základ pro vybudováni silnějšího subjektu. Obchodní úspěch jedné firmy je úspěchem celého konsorcia. Reference jednotlivých subjektů, členů konsorcia jsou výsledkem koncepčních kroků a společného úsilí.

V souhrnném portfoliu členů konsorcia se nachází několik set realizovaných zakázek a proto zde uvádíme pouze několik základních realizací. V případě konkrétního zájmu ze strany investorů vás rádi informujeme podrobněji o realizacích poptávaného sektoru.

Konsorcium - platforma pro společný úspěch

Water

 

Všechny aplikace technologie čištění vody systémem CASCADE jsou prováděné na základě předchozích analýz vody.

TECHNOLOGIE CELTIC NATURE

 

> Hasičské sbory, Polsko

systém CAS WT 02 pro zásobování vodou v období katastrof

 

> Hnědouhelný důl Turów, Polsko

CAS AQR - odsířování vod vytékajících z procesů těžby

 

> Reckitt Benckiser Poland S.A

CAS AQR - čištění odpadních vod z chemické výroby

 

> Nemocnice Bochnia

systém CAS WT 02 - dodávka pitné vody

 

> Čistírna odpadních vod Jonkowo Polsko

 

> Čistírna odpadních, Kanada

 

> vice než 40 instalacji čistiren odpadních vod a sanitarních instalacji

 

        ..... a další

NANTES LABORATORY

 

Výzkumné prace ve spolupraci s řadou universit, institutu a vědeckých pracovišť.

OCENĚNÍ

Gold medal MTP           Europroduct 2002

 

 

 

 

 

CERTIFIKÁTY

Agriculture

 

Stovky zemědělských farem, pěstitelů a chovatelů

v celém Polsku, České republice, Slovensku a dalšich desitkach zemi na celém světě.

Decontamination

 

Dekontaminace půdy, vody a řešení ekologických problémů ve světě s použitím regenerativních mikroorganizmů.

 

> New Orleans (USA)

Po zásahu hurikánu Katrina došlo k protržení hrází a k záplavě téměř celého města. Použito 100 000 litrů koncentrátu na řešení problémů hygienizace a zabránění vzniku plísní v obydlích a šíření nemocí.

 

> Tsunami – Thajsko                                      Po tragickém tsunami, které zasáhlo kromě jiného i pobřeží Thajska, bylo na břeh vyvrženo obrovské množství organické hmoty. V tropických oblastech takovýto materiál velmi rychle zahnívá a hrozilo reálné nebezpečí šíření epidemie. Na celou oblast byly leteckým postřikem a postřikem ze země aplikovány milióny litrů mikrobiologických preparátů.

 

> Zemětřesení na Haiti

Zasažené oblasti byly ošetřeny postřikem mikrobiologických preparátů, aby se zabránilo šíření infekcí.

 

> Lake Laax (Švýčarsko)

Očista jezera - Již 2 roky se používá technologie regenerativních mikroorganizmů k udržování čistoty jezera.

 

> Cartagena (Kolumbie)

Čištění systému kanalizačních sítí a hygienizace města. Likvidace pachů šířících se z kanalizačních systémů.

 

           ..... likvidace DDT v půdě, rozklad ropných derivátů v půdě a vodě a řada dalších aplikací