top of page

Konsorcium - platforma pro společný úspěch

Vzájemné propojení možností jednotlivých firem dalo základ pro vybudováni silnějšího subjektu. Obchodní úspěch jedné firmy je úspěchem celého konsorcia. Reference jednotlivých subjektů, členů konsorcia jsou výsledkem koncepčních kroků a společného úsilí.

V souhrnném portfoliu členů konsorcia se nachází několik set realizovaných zakázek a proto zde uvádíme pouze několik základních realizací. V případě konkrétního zájmu ze strany investorů vás rádi informujeme podrobněji o realizacích poptávaného sektoru.

Water

 

Všechny aplikace technologie čištění vody systémem CASCADE jsou prováděné na základě předchozích analýz vody.

TECHNOLOGIE CELTIC NATURE

 

> Hasičské sbory, Polsko

systém CAS WT 02 pro zásobování vodou v období katastrof

 

> Hnědouhelný důl Turów, Polsko

CAS AQR - odsířování vod vytékajících z procesů těžby

 

> Reckitt Benckiser Poland S.A

CAS AQR - čištění odpadních vod z chemické výroby

 

> Nemocnice Bochnia

systém CAS WT 02 - dodávka pitné vody

 

> Čistírna odpadních vod Jonkowo Polsko

 

> Čistírna odpadních, Kanada

 

> vice než 40 instalacji čistiren odpadních vod a sanitarních instalacji

 

        ..... a další

NANTES LABORATORY

 

Výzkumné prace ve spolupraci s řadou universit, institutu a vědeckých pracovišť.

OCENĚNÍ

Gold medal MTP           Europroduct 2002

 

 

 

 

 

CERTIFIKÁTY

Agriculture

 

Stovky zemědělských farem, pěstitelů a chovatelů

v celém Polsku, České republice, Slovensku a dalšich desitkach zemi na celém světě.

Decontamination

 

Dekontaminace půdy, vody a řešení ekologických problémů ve světě s použitím regenerativních mikroorganizmů.

 

> New Orleans (USA)

Po zásahu hurikánu Katrina došlo k protržení hrází a k záplavě téměř celého města. Použito 100 000 litrů koncentrátu na řešení problémů hygienizace a zabránění vzniku plísní v obydlích a šíření nemocí.

 

> Tsunami – Thajsko                                      Po tragickém tsunami, které zasáhlo kromě jiného i pobřeží Thajska, bylo na břeh vyvrženo obrovské množství organické hmoty. V tropických oblastech takovýto materiál velmi rychle zahnívá a hrozilo reálné nebezpečí šíření epidemie. Na celou oblast byly leteckým postřikem a postřikem ze země aplikovány milióny litrů mikrobiologických preparátů.

 

> Zemětřesení na Haiti

Zasažené oblasti byly ošetřeny postřikem mikrobiologických preparátů, aby se zabránilo šíření infekcí.

 

> Lake Laax (Švýčarsko)

Očista jezera - Již 2 roky se používá technologie regenerativních mikroorganizmů k udržování čistoty jezera.

 

> Cartagena (Kolumbie)

Čištění systému kanalizačních sítí a hygienizace města. Likvidace pachů šířících se z kanalizačních systémů.

 

           ..... likvidace DDT v půdě, rozklad ropných derivátů v půdě a vodě a řada dalších aplikací

 

bottom of page